Sản Phẩm / Chi tiết máy

Gia công các chi tiết cơ khí láp ráp trong thiết bị công nghiệp, xe hơi….