Nhận Báo Giá
  • 0934199527
  • Gia công các loại khuôn ép nhựa, dập, đúc sáp

  • Gia công các chi tiết cơ khí

  • Chuyên gia công cơ khí chính xác

  • Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng