Sản Phẩm / Sản xuất máy tự động

Thiết kế , chế tạo , cải tiến máy và dây chuyền tự động nhằm nâng cao năng suất , chất lượng sản phẩm công nghiệp.