Giới Thiệu / Sứ Mệnh & Tầm Nhìn

Xây dựng và phát triển công ty TNHH Cơ Khí Hiệp Phước trở thành một công ty về công nghiệp phụ trợ chuyên nghiệp trong lĩnh vực gia công các chi tiết cơ khí chính xác. Chế tạo và bảo trì máy móc cho các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước tại Việt Nam. Với phương châm Chất Lượng, Năng Suất , Giá Thành Cạnh Tranh.